Pris advokat i Stockholm

Skilsmässa, testamente eller rättstvist kommer alla tjänster till olika pris för en advokat i Stockholm. Det finns många tillfällen i livet då en advokat kan behövas. Men hur mycket kostar egentligen en advokat eller jurist? Arvodet bestäms alltid från fall till fall men en timkostnadsnorm att gå efter är 1 342 kronor. Tidsåtgång och hur avancerat just ditt ärende är vägs in när det totala arvodet beräknas.

Pris advokat i Stockholm - vad kostar det?

Finns det någon prislista?

Nej, det finns inga fasta priser eller tabell att gå efter när det gäller pris för en advokat i Stockholm, men däremot en rekommenderad timpeng på 1 342 kronor. Du kan alltid ta upp budgetfrågan när du kontaktar en advokat, i mindre, tidsbegränsade ärenden kan priset ibland uppskattas på förhand. Det kan vara bra att veta att enligt de vägledande reglerna för god advokatsed ska kostnaden vara skälig.

Var noga med att hålla koll på dina kostnader genom hela ärendet. I komplicerade ärenden kan summan lätt springa iväg. Även om kostnaden känns stor så lönar det sig ofta att anlita en advokat eller jurist i slutändan. En juridisk rådgivare kan se till att du inte ramlar i vanliga fällor.

Rättshjälp och rättsskydd

Visste du att du ofta kan få ekonomisk hjälp vid rättsärenden? Om du är låginkomsttagare kan du till exempel ha rätt till rättshjälp, dvs statens ersättning för att anlita juridiskt ombud vid en tvist. Du kan även ha rättsskydd i din hem- eller fordonsförsäkring. Fråga din advokat så kan du få hjälp att ansöka om någon av dessa ekonomiska ersättningar.

Detta bör du tänka på

En advokat kan kosta över 1 342 kronor per timme så kom ihåg att alltid hålla dig underrättad om hur prisbilden utvecklas under ärendets gång. Kostnaderna för advokathjälp kan lätt skena iväg men ska enligt god advokatsed alltid vara skäliga. Det finns ofta ekonomisk hjälp att söka via statens rättshjälp och via din hem- eller fordonsförsäkring, fråga din advokat om hjälp kring ansökan.