Företagsadvokat i Stockholm

Att äga och driva företag handlar mycket om varor och tjänster, försäljning och marknadsföring. Men ibland uppstår det juridiska problem eller frågetecken, saker som man kan behöva hjälp av någon utomstående för att lösa. Då kan det vara läge att vända sig till en företagsadvokat, för att få råd eller stöd.

Vad kan en företagsadvokat hjälpa till med?

En företagsadvokat i Stockholm kan ge små och stora företag råd och stöd i deras affärsverksamhet. De är specialiserade på affärsjuridik, och kan hjälpa till med olika sorters avtal som t ex aktieägaravtal, delägaravtal, bolagsavtal eller avtal mellan företag vid förvärv eller försäljning. De kan också bistå vid olika sorters tvister.

Hur kan vi undvika tvister?

Det kan vara bra att anlita en företagsadvokat i Stockholm innan tvister uppstår. Att vara förutseende och skriva avtal redan när man startar ett delägar- eller kompanjonskap kan göra saker mycket enklare än att behöva lösa en tvist som uppstår senare. I avtalet kan ni då reglera saker som gäller för företaget, men som kanske inte står i bolagsordningen, eller regelverket. Det kan vara situationer som uppstår på grund av förändringar i en eller flera av delägarnas privatliv. Vad gäller om en av delägarna avlider, eller skiljer sig? Kanske ni behöver klargöra vem som bestämmer vad, om ni tänker olika inom företaget? Om en av delägarna vill sälja, vad händer då? Sådant är viktigt att komma överens om på förhand, genom att skriva avtal.

Företagsadvokat i Stockholm för att skriva avtal eller lösa tvister

Om det inte finns avtal som reglerar situationer och förändringar som uppstår, kan det leda till tvister inom företaget som man behöver hjälp för att lösa. Det kan röra sig om enklare rådgivning eller medling, men kan också vara tvistemål som måste dras inför domstol. För att vara säker på att du får det stöd du behöver är det därför bra att söka sig till en advokatbyrå som är experter inom affärsjuridik och har erfarna advokater.

Företagsadvokat för ert företag i Stockholm

Allt fler företagare förstår att de kan undvika problem genom att anlita en företagsadvokat i Stockholm för att skriva avtal som reglerar de delar av företaget som riskerar att skapa problem vid t ex förändringar. Med alla avtal på plats undviker man många av de tvister som kan uppstå på grund av oklarheter och missförstånd. Skulle en tvist ändå uppstå kan en företagsadvokat bistå med råd och stöd samt biträda som ombud i domstol och vid skiljeförfaranden. Du hittar företagsadvokater i olika översikter och register på internet, där kan du hitta en advokat i Stockholm som passar dina behov.